از هر خرید تا خرید بعدی؛ افزایش درآمد

از طریق جذب، بازگشت و تشکیل خانواده مشتریان

امروز شروع کنید

ارزش های بونس

بونس راه حلی روشن برای جذب و بازگشت مشتریان در "هر کسب و کاریست"

انتخاب شوید


قرار دادن ارزش ریالی در هر مراجعه مشتری، به منظور انتخاب کسب و کار شما از طریق دادن پاداش، تشکیل و گسترش خانواده مشتریان.

خرید از شما، عادت مشتری


قرار دادن پاداشی در هر خرید، سبب تکرار عمل خرید مشتری می شود. این روند، بازگشت به کسب و کار شما را تبدیل به عادت مشتریان می کند.

افزایش درآمد


با افزایش شمار اعضای خانواده مشتریان، تعداد افرادی که به انتخاب کسب و کار شما عادت دارند، افزایش می یابد. این امر سبب استفاده حداکثری از پتانسیل های یک بیزینس و افزایش متداوم درآمد آن می شود.

بونس چگونه سبب افزایش درآمد می شود؟

بونس قابلیتی در اختیار شما قرار می دهد که به وسیله آن، ظرف مدتی کوتاه، میزان مراجعه مشتریان افزایش می یابد، آن ها زودتر به شما سر می زنند و پاداش ریالی هر خرید سبب افزایش حجم خریدشان می شود. وظیفه بونس، افزایش حداکثری درآمد شما از ظرفیت های کسب و کارتان است.

فروش کسب و کارهای عضو بونس، بیشتر از سایر بیزینس های آن منطقه است.

۳۸+ هزار

نفر مشتری عضو سیستم وفاداری بونس

۶۱+ هزار

عدد خرید ثبت شده در پذیرندگان بونس

۷+ میلیارد

تومان درآمد از بازگشت مشتریان بونس

چه چیز بونس را متمایز می کند؟

سرمایه گذاری

حاکمیت بر بازار

آینده خرید

ارتباط عمیق

بونس در کنار بیزینس شماست

همکاری مابین بونس و بیزینس ها فراتر از یک خدمت است. با ورود شما به خانواده ی کسب و کارهای بونس، همیشه در کنار شما هستیم و می توانیم تمامی نیازهای کسب و کارتان را با منابع موجود برطرف سازیم.

بونس چگونه کار می کند؟